سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی نامقی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی، شرکت مهندسین مشاور آبپوی
ناصر وهاب رجایی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبپوی

چکیده:

رودخانه گرگانرود ( گلستان ) در مجاورت جاده مواصلاتی بین استان های خراسان شمالی و گلستان قرار دارد . طغیان این رودخانه در سالهای اخیر موجب خسارات جانی و مالی فراوانی به روستاها و جاده مجاور رودخانه گردیده است . از آنجا که ارائه طرحهای اصلاح مسیر برای سیلهای استثنایی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد، سعی شده با استفاده از سدهای تأخیری از ورود سیلاب به مناطق آسیب پ ذیر جلوگیری شود . سدهای تأخیری ( تنظیمی ) با ذخیرة بخشی از سیلاب در مخزن خود و محدود کردن دبی خروجی علاوه بر کاهش دبی حداکثر هیدروگراف خروجی باعث ایجاد یک تأخیر زمانی در پیک هیدروگراف خروجی نسبت به هیدروگراف ورودی می شوند . نتایج حاصل از روندیابی سیلاب ها نشان می دهد که سیستم سدهای تأخیری قادر خواهد بود تا حداکثر دبی ناشی از سیلاب با دوره بازگشت۱۰۰۰ ساله را پس از تسکین به دبی معادل با وقوع سیلابی با دوره بازگشت۲۵ سال کاهش دهد .