سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان ماستری فراهانی – دانشکده فنی – دانشگاه تهرانایران
سعید افشارنیا – دانشکده فنی – دانشگاه تهرانایران
وحید صالحی پورمهر – دانشکده فنی – دانشگاه تهرانایران

چکیده:

در این مقاله بر پایه روش کنترل تطبیقی مدل مرجع، کنترل کننده ای برای سیستمUPFCطراحی گردیده است تا مستقل از تغییرات پارامترهای سیستم قدرت عمل کرده و توان اکتیو و راکتیو عبوری از خط انتقال را کام لاً مستقل از هم کنترل کند. تنها با دانستن مرتبه و تاخیر سیستمUPFCمی توان اینکنترل کننده را طراحی، و عملکرد آن را تست نمود . برای این منظور یک مدل گسسته جامع و جدید برای سیستم UPFCاستخراج شده است . این مدل گسسته علاوه بر مدل کردن سیستم تحت کنترل با دقت ب الا، اطلاعاتی ازUPFCرا که مورد نیاز طراحی است در اختیار طراح سیستم کنترل قرارمی دهد . عملکرد مطمئن سیستم طراحی شده توسط شبیه سازی تست گردیده و نشان داده شده است که این کنترل کننده با دقت بالائی توان اکتیو و راکتیو را در شرایط مختلف به صورت مجزا کنترل می کند.