مقاله کنترل شکل آخالها و تاثير آن بر خوردگي و خسارات هيدروژني فولاد از نوع API در محيطهاي شامل گاز H2S که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: کنترل شکل آخالها و تاثير آن بر خوردگي و خسارات هيدروژني فولاد از نوع API در محيطهاي شامل گاز H2S
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آخالهاي کنترل شده
مقاله خوردگي غوطه وري
مقاله خسارات هيدروژني
مقاله CaSi
مقاله آخالهاي کروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عماد
جناب آقای / سرکار خانم: ادريس حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلعذار محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به تازگي توليدکنندگان فولاد به منظور بالابردن خواصي چون انعطاف پذيري، استحکام ضربه و شکل پذيري فولاد روشهاي متعددي را مورد بررسي و آزمايش قرار داده اند. در اين خصوص ميتوان به توليد فولادهاي با مقدار آخال بسيار کم، آخالهاي با اندازه کوچک و يا آخالهاي اصلاح شده اشاره نمود. اين در حالي است که حضور آخال در زمينه فولادي مي تواند تاثير مخربي بر خواص خوردگي و مقاومت آن در برابر صدمات هيدروژني در محيطهاي شامل گاز H2S داشته باشد.
در اين پژوهش آزمايشات بر روي فولاد API-X52 توليد شرکت فولاد مبارکه انجام شد. ابتدا فولاد مورد نظر در يک کوره القايي با فرکانس متوسط و با ظرفيت ۵۰ کيلوگرم ذوب شد و سپس عمليات اکسيژن زدايي با آلومينيم و عمليات استفاده از کلسيم در خارج از کوره صورت گرفت. با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي و نرم افزار آناليز تصويري نقش بکارگيري عمليات افزودن ترکيبات کلسيم دار بر کنترل مورفولوژي، توزيع، تعداد و اندازه آخالهاي آلومينايي مطالعه و بررسي شد. از روش جابجايي گليسيرين براي اندازه گيري ميزان هيدروژن نفوذپذير استفاده شد. آزمون غوطه وري در محلول ترش طبق دستورالعمل استاندارد NACE و در يک محلول مشابه با افزودن يون سولفات انجام شد. بر طبق نتايج حاصله يون تيوسولفات مي تواند جايگزين نسبتا مناسبي براي گاز H2S، حداقل براي انجام آزمايشات تحقيقاتي باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که کروي شدن و کاهش آخالها در زمينه مي تواند منجر به کاهش ميزان هيدروژن نفوذ پذير و آهنگ خوردگي شود.