سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

موسی الرضا دلقندی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
شهرام نوروززاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

حبوبات با توجه به درصد پروتئین بالا (۳۲-۱۸) مکمل غذایی مناسبی برای غلات محسوب شده و در رژیم غذایی انسان اهمیت زیادی دارند . در بین حبوبات نخود بخاطر خصوصیات برجسته ای همچون مقاومت به خشکی ، تحمل سرما و استفاده های متنوع از آن اهمیت زیادی داشته و از نظر سطح زیر کشت در ایران و در استان خراسان در بین حبوبات مقام اول را دارد . از آنجائیکه نخود با توجه به ضعیف بودن قادر به رقابت با علفهای هرزنمی باشد . علفهای هرز مشکل اساسی تولید این محصول محسوب می شود و برای افزایش تولید این محصول کنترل علفهای هرز اقدامی ضروری بنظر میرسد . با توجه به اینکه نخود معمولا" به دو صورت پائیزه و بهاره کشت میگردد در این آزمایش نیز در دو آزمایش جداگانه کشت پائیزه و کشت بهاره در ۹ تیمار و ۴ تکرار در قالب بلوکهای کامل تصادفی بمدت دو سال در سالهای ۸۰-۱۳۷۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان اجرا شد . علفکشهای مورد استفاده عبارتند بودند از : مرلین ( ایزوکسافلوتل) در دو سطح ( ۶۰ و ۸۰ گرم در هکتار ) به دو صورت قبل از سبز شدن و بعد از سبز شدن ( مرحله۲-۴ برگی نخود ) علفکش لنتاگران( پیریدیت ) به میزان ۲ لیتر در هکتار بعد از سبز شدن ( در مرحله ۲-۴ برگی نخود).علاوه بر این مقادیر ۴۰ گرم مرلین و ۱/۵ لیتر نیز بصورت مخلوط مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای شاهد نیز عبارت بودند از عدم کنترل تمام فصل ، کنترل تمام فصل و کنترل علفهای هرز بعد از مرحله ۹ برگی نخود. نتایج نشان داد که مخلوط علفکشهای لنتاگران و مرلین بهترین تاثیر را روی کنترل علفهای هرز و افزایش عملکرد داشت .