سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهداد ضیائی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمان
عباس رهی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده:

کنترل کیفی نفوذ جوش و همچنین شکل هندسی و ضخامت جوش یک مسئله مهم و پیچیده در فرایند جوشکاری می باشد. پارامترهای موثر بر ضخامت و شکل دانه جوش به مقدار امپر، ولتاژ، سرعت حرکت مشعل جوشکاری، جنس فلز پایه، پیش گرمایش و … وابسته است. در این مقاله کنترل ضخامت دانه جوش در جوشکاری تنگستن مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. ابتدا حوضچه جوش توسط تعادل حرارتی مدلسازی شده و ارتباط بین پارامترهای ورودی با پارامترهای خروجی فرایند جوشکاری استخراج می گردد. سپس با استفاده از یک کنترل کننده فازی ضخامت جوش مطلوب در حین عملیات جوشکاری تحت کنترل قرار می گیرد.
قوانین حاکم برای کنترل فازی با استفاده از تجربیات و شبیه سازی فرایند جوشکاری استخراج می گردد.
در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام شده توسط نرم افزار Simulink , Matlab برای کنترل ضخامت جوش بوسیله کنترل کنند ه فازی و مقایسه نتایج حاصل با سایر مراجع موجود ارایه می گردد.
نتایج حاصل نشان می دهد که با وجود پیچیدگی فرایند جوشکاری و تاثیر پارامترهای بسیار در شکل هندسی ضخامت جوش کنترلر فازی طراحی شده توانسته است به خوبی را در حد مطلوب نگه دارد.