سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز
رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز
میرحسین صفوی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز
لوجی لوجیاتو – دانشگاه اینسوبریا ، کومو، ایتالیا

چکیده:

تغییرات فضایی – زمانی طرحهای نوری خود به خودی که در یک میکرومشدد نیمرسانای غیر فعال ایجاد شده است از طریق اعمال نور مختل شده مورد بررسی قرار میگیرد . به روش شبیه سازی نشان داده میشود که اختلال به عنوان یک سیگنال ضعیف میتواند طرحهای ایجاد شده را تغییر داده و طرح مورد نظر را ایجاد نماید .