مقاله کنترل غلظت تغليظ کننده هاي فيلم ريزشي چند مرحله اي با استفاده از كنترل ?کننده منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: کنترل غلظت تغليظ کننده هاي فيلم ريزشي چند مرحله اي با استفاده از كنترل ?کننده منطق فازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغليظ كننده فيلم ريزشي
مقاله مدل غير خطي
مقاله کنترل ?کننده فازي
مقاله کنترل ?کننده? پسخور ساده
مقاله کنترل? کننده آبشاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانميري عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغليظ كننده هاي فيلم ريزشي يکي از پر کاربرد ترين فرآيندها در صنايع غذايي محسوب مي شوند. در اين تغليظ کننده ها به دليل وجود تاخير زماني و اغتشاشات زياد، كنترل مطلوب و دقيق مقدار غلظت جامد در فرآورده خروجي مشكل و از اهميت به سزايي برخوردار است. هدف از اين پژوهش، استفاده از کنترل ?کننده فازي براي کنترل غلظت خروجي از تغليظ کننده فيلم ريزشي چند مرحله اي شير  است. در اين مقاله با استفاده از يک مدل غير خطي، فرآيند مدل سازي و قابليت کنترل? کننده فازي مورد بررسي قرار گرفته است. هم چنين نتيجه هاي اين الگوريتم کنترلي با  کنترل ?کننده ?هاي پسخور ساده و آبشاري مقايسه شده است. نتيجه ها نشان مي دهد که کنترل? کننده فازي توانايي بالايي را در کنترل تغليظ كننده هاي فيلم ريزشي از نظر دنبال كردن مقدار مقرر و پس زدن اغتشاش ها داراست.