مقاله کنترل غير جراحي بافت نرم اطراف رستوريشن هاي متکي بر ايمپلنت در قدام ماگزيلا (گزارش يک مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: کنترل غير جراحي بافت نرم اطراف رستوريشن هاي متکي بر ايمپلنت در قدام ماگزيلا (گزارش يک مورد)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت دنداني
مقاله نسج نرم
مقاله رستوريشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کنترل نسج نرم جهت تامين زيبايي در رستوريشن يک ايمپلنت تک دندان در قدام ماگزيلا اهميت ويژه اي دارد. آماده سازى و شکل دهى بافت به ايجاد يک Emergence profile صحيح و ظاهر طبيعي دندان کمک مي کند. هدف از اين مطالعه ارايه يک مورد کنترل غير جراحي کانتور نامناسب بافت نرم اطراف ايمپلنت هاي واقع در قدام ماگزيلا براي رسيدن به زيبايي مطلوب مي باشد.
روش بررسي: يک دختر ۲۳ ساله دچار فقدان مادرزادي دندان هاي لترال ماگزيلا، پس از درمان ارتدنسي ثابت و تامين فضاي لازم، تحت جراحي قرار گرفت و دو عدد ايمپلنت در محل هاي مورد نظر جايگذاري شد. پس از انجام جراحي دوم و سپري شدن دوره التيام، به دليل کلاپس شديد نسج نرم، امکان ساخت رستوريشن ها به روش متداول مقدور نشد. در اين مورد با ساختن رستوريشن هاي موقتي، کانتور نسج نرم به روش غير جراحي اصلاح شد و در ادامه رستوريشن هاي نهايي تهيه و نصب گرديد.
نتيجه گيري: شکل دهى بافت نرم به وسيله رستوريشن موقتي به برقراري مجدد کانتورهاي طبيعي لثه و پاپيلاى بين دنداني اطراف يک رستوريشن متکي بر ايمپلنت در قدام ماگزيلا، کمک شاياني مي نمايد.