سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید قربانی – گروه مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید ایران منش – گروه مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا جاهدمطلق – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله کنترل تنظیمی برای سیستم گوی و میله مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جا که این سیستم دارای درجه نسبی خوض تعریف نمی باشد ، لذا امکان استفادهاز روشهای خطی سازی فیدبک دقیق فراهم نمی باشد، با وجود این، روش خطی سازی تقریبی را می توان در یک ناحیه محدود از دامنه کار سیستم مورد استفاده قرار داد.