سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی معلم – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
ولی اله طحانی – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
فرشاد فرید – کارشناس ارشد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله استفاده از روش کنترل ساختار متغیر (VSC) 1 برای کنترل جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC)2 به منظور افزایش میرایی نوسانات الکترومکانیکی سیستمهای قدرت مورد بررسی قرار گرفته است . یکی از سیستمهای که در سالهای اخیر برای میرا کردن نوسانات الکترومکانیکی مورد استفاده قرار گرفته ، جبران کننده استاتیکی توان راکتیواست . این جبران کننده از سرعت بالایی برخوردار است و محدودیت های پایدار کننده سیستم قدرت (PSS)3 را ندارد و در قسمتهای مختلف شبکه میتوان از آن استفاده کرد . در اینجا از روش کنترل غیر خطی ساختار متغیر برای کنترل جبران کننده استاتیکی توان راکتیو استفاده شده است . این کنترل کننده نسبت به عدم قطعیتهایی که در ساختار و مدل سیستموجود دارد و اختلالات خارجی حساسیت ندارد . برای طراحی پارامترهای کنترل کننده از مدل خطی سیستم استفاده شده است و کنترل کننده با استفاده از روش آنالیز حساسیت مقادیر ویژه به گونه ای طراحی شده است که قطبهای غالب سیستم را تا حد امکان به سمت چپ محور موهومی صفحه مختلط انتقال دهد . با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری عملکرد کنترل کننده در قبال اختلال های مختلف بررسی شده است و عملکرد آن با کنترل کننده بهینه مقایسه شده است [۱] که نشاندهنده برتری نسبی این روش میباشد .