سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدسجاد طالب – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سازه دریایی
محمدجواد کتابداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

نیروهای دینامیکی ناشی از امواج یکی از مهمترین تحریکاتی است که باید در هنگام طراحی سازه های فراساحلی مورد توجه قرار گیرد. در سالهای اخیر به منظور طراحی مناسب این نوع سازه ها علاوه بر ارزیابی دقیق پاسخ دینامیکی سازه در برابر نیروی امواج، تعیین روشهایی جهت کاهش این پاسخ از اهمیت زیادی برخوردار شده است . در سه دهه اخیر ابزار کنترل ارتعاشات، به منظور کاهش ارتعاشات سازه تحت اثر نیروهای محیطی توسعه پیدا کرده است. در این مقاله پاسخ دینامیکی سکوی ثابت جاکت مجهز به وسایل اتلاف انرژی از نوع میراگر ویسکوالاستیک در برابر نیروی امواج ارائه می شود و هدف آن توسعه سیستمهای غیرفعال برای کنترل ارتعاشات یک سکوی ثابت جاکت در برابر نیروی امواج می باشد.