سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد دارابی – دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین صادقی –
علی سلیمانی –
علی تقوی –

چکیده:

سیکل کاری توربین های گازی در حالت راه اندازی و حالت دائمی اندکی متفاوت است. عدم استفاده از کنترل کننده مناسب هنگام راه اندازی باعث تنش حرارتی در پره ها شده و طول عمر مفید توربین را کاهش می دهد. همچنین تغییرات ناگهانی و فاحش بار خروجی تا چهل درصد تواناجتناب ناپذیر است. این تغییرات ناگهانی تغییر شدید سرعت روتور را به همراه دارد که کنترل آن ضروری است. در این مقاله یک کنترل کننده فازی باسه ورودی و یک خروجی برای بهبود پاسخ حالت گذرای راه اندازی و نیز حالت افزایش و کاهش بار خروجی ژنراتور، طراحی و شبیه سازی شده است.بدین منظور از مدل یک توربین گازی تک محوره استفاده می شود. شبیه سازی این توربین به همراه ژنراتور سنکرون و کنترل کننده فازی در محیط SIMULINK نشان می دهد که با یک کنترل کننده فازی می توان نوسانات میزان سوخت ورودی به توربین و آورشوت پاسخ سرعت روتور در هنگام راه اندازی را کاهش داد و پاسخ سریع مشخصه ی سرعت روتور را در هنگام افزایش و کاهش ناگهانی بار ژنراتور متصل به توربین گازی فراهم نمود