سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود مولا – دانشگاه یزد

چکیده:

دامنه وسیع سرعت موتورهای DC و سهولت کنترل آنها باعث کاربرد فراوان آنها در صنعت شده است . عمدتاً سرعت موتورهای DC با کنترل ولتاژ آرمیچر و یا کنترل میدان صورت می پذیرد . روشهای کنترل سرعت ارائه شده برای موتورهای DC با شناخته شدن روشهای جدید در تئوری کنترل گسترش یافته اند . در این مقاله سرعت یک موتور DC با استفاده از کنترل فازی کنترل شده است . اثر تغییرات بار، سرعت مرجع و ولتاژ آرمیچر در این گنترل کننده مدنظر بوده است . روش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات یک ماشین DC توسط نرم افزار MATLAB و در محیطSIMULINK شبیه سازی شده است . نتایج نشان می دهند که بواسطه استفاده از این روش هیچگونه نوسانی در پاسخها دیده نمی شود و زمانرسیدن به سرعت مطلوب نیز بسیار کم است