سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد حاج باقری – کارشناس ارشد شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
آریا الستی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا صفی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شذیف و کارشناس شرک

چکیده:

از جمله مسایل روز ضنایع خودرو، کنترل آمادگی حاصل از احتراق در موتورهای بنزینی می باشد. با کنترل نسبت هوا به سوخت در نزدیکی مقدار استوکیومتری می توان حداکثر بازده را از مبدلهای کاتالیستی به دست آورد و علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت، آلاینده های ناشی از احتراق تا حد چشمگیری کاهش خواهند یافت. در این مقاله ابتدا یک مشاهده گر مدار باز که بتواند فشار منیفولد را با استفاده از زاویه دریچه گاز و سنسور سنجش دور موتور تعیین نماید، طراحی می گردد. فشار محاسبه شده در تعیین میزان هوای ورودی به سیلندر بکار رفته و بر این اساس میزان سوخت لازم برای دست یابی به نسبت استوکیومتری معین می گردد. برای تصحیح خطای ناشی از مدل سازی، مدل پسخوراند توسط سنسور اکسیژن غیرخطی بکار رفته است. مدار پسخوراند به دو صورت انتگرال گیر ساده و کنترل فازی طراحی شده و نتایج مقایسه گردیده اند.