سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق گرایش کنترل
محمدباقر منهاج – مدیر گروه کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است که کنترل کنند های طراحی شود که قابل نصب در خودرو بوده که با استفاده از سنسورها و عملگرها، سیستم تعلیق، ترمز و فرمان را بصورت هماهنگ با هم تحت کنترل درآورد. در شرایط ناپایداری دینامیکی، این سیستم به کمک راننده آمده و از واژگونی خودرو در شرایط بحرانی جلوگیری نماید، یعنی با ب هکار انداختن عملگرها که در سیستم تعلیق، ترمز و فرمان نصب شد هاند تا حد قابل توجهی از واژگونی خودرو جلوگیری نماید. یکی از ویژگ یهای این سیستم این است که در شرایط عادی رانندگی خللی در کنترل وسیله نقلیه ایجاد نم یکند بلکه فقط در شرایط اضطراری و آستانه واژگونی با تاثیر بر عملگرهای مربوطه، از واژگونی خودرو جلوگیری میکند.