مقاله کنترل فرآيند هاي داراي تاخير زمان در سيستمهاي چند ورودي چند خروجي با استفاده از جبرانگر بهره غالب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: کنترل فرآيند هاي داراي تاخير زمان در سيستمهاي چند ورودي چند خروجي با استفاده از جبرانگر بهره غالب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند ورودي چند خروجي
مقاله تاخير زمان
مقاله کنترل مقاوم
مقاله مفهوم بهره غالب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي نوين براي بهبود عملکرد سيستمهاي چند ورودي چند خروجي داراي تاخير زمان ارايه شده است. در اين روش، در هر حلقه کنترل، بر اساس مفهوم بهره غالب، تابع خاصي به تابع انتقال حلقه باز افزوده مي شود و بدين طريق رفتار تابع حلقه باز کلي، از وضعيت غير حداقل فاز به حداقل فاز تبديل مي شود. در موقع بکار بردن جبرانگر پيشنهادي براي مقاوم شدن حلقه، کافي است که جبرانگر مورد نظر نسبت به بالاترين نرم محدوده خطاي مدل، به صورت بهره غالب طراحي شود. روش پيشنهادي، روشي کاربردي بوده و به راحتي مي تواند در يک حلقه پس خور رايج مورد استفاده قرار بگيرد.