سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر طاهری قزوینی – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر محمدی – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا باقری – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
اعظم جلالی – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رفتار فرسایش آمیزه های NR، SBR و BR و آلیاژهای آنها با استفاده ازآزمون های سایشپیکو و پارگی در درجه حرارت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست امده نشان میدهد که با افزایش درجه حرارت مقاومت به سایش تمامی آمیزه های مورد بررسی کاهش میباید. همچنین، افزودن دوده به آمیزه ها نرخ سایش را تا حد زیادی کاهش می دهد. بررسی مکانیزم سایش آمیزه های مورد بررسی نشان داد که رفتار سایش آمیزه های لاستیکی قویا توسط نسبت دوانرژی کنترل میشود. به عبارت دیگر نسبت انرژی اصطکاکی اعمال شده به انرژی شکست نمونه تعیین کننده رفتار سایش آن خواهد بود. نتایج حاصل نشان میدهد که این موضوع مستقل از نوع لاستیک، دما، تک جزئی یا آلیاژی بودن نمونه و میزان دوده است.