سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مجتبی حسینی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل
حمید خالوزاده – استادیار گروه کنترل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله کنترل کننده تطبیقی برای تنظیم فشار دستگاه تنفس به منظور ردیابی فشار مطلوب طراحی شده است، کنترلگر تطبیقی غیر مستقیم طراحی شده در حوزه زمان گسسته، این کار را با کنترل شار دستگاه تنفس انجام می دهد. در این روش پارامترهای فرایند به صورت بلا درنگ و به روش حداقل مربعات بازگشتی تخمین زده می شوند. روش غیر مستقیم اجرای مقاومی را در بازه وسیعی از شرایط مریض از نوزاد تا بزرگسال حاصل می کند. طراحی کنترلگر به گونه ای انجام شده است که سیستم حلقه بسته با وجود تأخیر زمانی و نیز اغتشاشات، فشار ورودی مرجع را به خوبی ردیابی می کند. این طراحی به کمک نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است.