سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی آقاجری – مدیریت امور فنی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، عضو سازمان

چکیده:

یکی از راههای حفظ و تقویت سازه های اجری در برابر زلزله های مخرب، استفاده از ابزار کنترل فعال می باشد. روش کنترل فعال سازه ها، سالهاست که در مورد سازه های فلزی و بتنی مورد بررسی قرا رمی گیرد اما از این روش درکنترل سازه های آجری، استفاده ای حتی از لحاظ بررسی عددی نیز به عمل نیامده است. دراین مقاله از روش کنترل فعال، درکنترل یک سازه اجری ساده (یک دیوار آجری) استفاده شده است.
از انجا که متداولترین سازه های اجری که درچند طبقه ساخته می شوند: سازه های آجری با دیوارهای محصور (کلاف بندی شده) می باشند لذا در این مقاله این نوع دیوارهای آجری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله ابتدا مدل کامپیوتری که برای شبیه سازی رفتار دینامیکی دیوارهای آجری محصور در نظر گرفته شده است، معرفی می گردد سپس الگوریتمی برای کنترل فعال اینگونه دیوارها ارائه می شود. در انتها نیز رفتار دینامیکی دیوارهای آجری محصور که به روش کنترل فعال در مقابل زلزله مقاوم شده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.