سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود نکوئی – کارشناس ارشد گرایش زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا جغتائی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از راههای حفظ و تقویت سازه های آجری در برابر زلزله های مخرب ؛ استفاده از ابزار کنترل فعال می باشد.روش کنترل فعال سازه ها ، سالهاست که در مورد سازه های فلزی وبتنی مورد بررسی قرار می گیرد اما ازاین روش در کنترل سازه های آجری ؛ استفاده ای حتی ازلحاظ بررسی عددی نیز به عمل نیامده است. در این مقاله از روش کنترل فعال؛ در کنترل یک سازه آجری ساده (یک دیوار آجری ) استفاده شده است. از آنجا که متداولترین سازه های آجری که در چند طبقه ساخته می شوند ؛ سازه های آجری با دیوارهای محصور(کلاف بندی شده) می باشند لذا دراین مقاله این نوع دیوارهای آجری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله ابتدا مدل کامپیوتری که برای شبیه سازی رفتار دینامیکی دیوارهای آجری محصور در نظر گرفته شده است ، معرفی میگردد سپس الگوریتمی برای کنترل فعال اینگونه دیوارها ارائه می شود . در انتها نیز رفتار دینامیکی دیوارهای آجری محصور که به روش کنترل فعال در مقابل زلزله مقاوم شده اند؛ مورد بررسی قرار می گیرد