سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا شهرابی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مفاله ابتدا به برسی عملکرد سیستم میراگرویسکوز فعال در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات پارامتریک انجام شده نشان دهنده عملکرد بهتر این سیستم در تحریکهایی با محتوای فرکانسی بالا (خاک سخت) می باشد. همچنینی ضمن تایید عملکرد نامناسب سیستم مزبور در کنترل پاسخ شتاب سازه، تاثیر عامل تاخیر زمانی و نیر استفاده از فیدبکهای سرعت و شتاب بر عغملکرد سیستم مزبور مطالعه گردید. در ادامه نسبت به پیشنهاد مکانیزمکنترلی دیگری اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده انست که این سیستم توانایی کنترل پاسخ های جابجای یو شتاب سازه را با استفاده از نیروی کنترلی به مراتب کمتری نسبت به نیروی کنترلی مورد نیاز در سیستم میراگر ویسکوز فعال دارا می باشد