سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ناصریان – دانشجوی دکتری‐ گرایش طراحی کاربردی
مجید معاونیان – استادیارگروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد‐
سیداحسان لایق – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

چکیده:

یکی از مشکلات عملی بزرگ در فرآیند فرزکاری مینیاتوری شکستن زودرس و غیر قابل پیشبینی ابزار است. در این مقاله مکانیزمی ارائه می شود که با استفاده از آن، حسگرها و عملگرهای پیزو الکتریک، شرایط ماشینکاری بحرانی را قبل از شکستن ابزار شناسایی و با کاهش نرخ براده برداری از وقوع آن جلوگیری مینمایند. برای این منظور مکانیزم یاد شده پارامترهایی چون عمق برش و عرض برش را به حدی تغییر می دهد که نیروی وارد بر محور ابزار کمتر از نیروی حد شکست آن گردد. به دلیل پاسخ زمانی بسیار کوچک و سادگی فراوان، این مکانیزم برتری قابل توجهی نسبت به موارد مشابه دارد