سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین بهرامی – کارشناس ارشد، سازمان فضایی ایران
سید علی اکبر موسویان – دانشیار، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیمان نیک پی – کارشناس ارشد، سازمان فضایی ایران

چکیده:

در این مقاله، سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره قائم بیان خواهد شد. ماهواره قائم یک ماهواره مخابراتی کوچک برای ارسال و ذخیره سازی داده ها می باشد. سیستم کنترل وضعیت، وظیفه نشانه روی آنتن ها بسوی زمین و ایجاد چرخش مناسب بمنظور رفع گرادیان های حرارتی را برعهده دارد. با توجه به دقت مورد نیاز نشانه روی آنتن ها ((فرمول در متن اصلی است) و ملاحظات مربوط به وزن و هزینه، از یک بوم گرادیان جاذبه برای ایجاد گشتاور پیوسته غیرفعال بمنظور پایدارسازی استفاده شده و کویل های مغناطیسی، پایدارسازی فعال را در طول عمر ماهواره فراهم می نمایند. تعیین وضعیت ماهواره قائم توسط مجموعه سنسورهای HMS: دو سنسور مادون قرمز افق، یک مغناطیس سنج سه محوره و ۶ سنسور کم دقت خورشیدی انجام می شود. برای این منظور، روش ایجاد نوآوری در بازه های زمانی متفاوت، که با یکدیگر همپوشانی ندارند، مورد استفاده قرار گرفته است. نحوه در اختیارگیری ماهواره پس از جدایش از ماهواره بر و گسترش صحیح بوم گرادیان جاذبه بیان شده است. تاکید این مقاله بر طراحی سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره قائم در مود عملکرد نامی است.