سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز
سیدپرویز علوی تبریزی – استادیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز
اولدوز نورانی زنوز – کارشناس ارشد دانشکده فنی مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی عددی تاثیر یک محرک الکتروهیدرودینامیکی بر جریان حول استوانه با استفاده از روش حجم محدود پرداخته شده است. در این راستا ابتدا میدان الکتریکی مربوط به مساله مورد تحلیل قرار گرفته و سپس نتیجة حاصل از آن در قالب جملة نیروی حجمی الکتریکی در معادلات حاکم بر میدان سیال مورد استفاده قرار گرفته است. بدین ترتیب به بررسی تاثیر باد یونی حاصل از محرک الکتروهیدرودینامیکی بر روی میدان های سرعت ، فشار و دنبالة ایجاد شده در پشت استوانه و همچنین ضریب پسا روی استوانه پرداخته شده است .