سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی اسلامی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه ارومیه
حبیب سعید منیر – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور تعیین کارایی سیستم مستهلک¬کنندة انرژی وارون ساز لوله در کنترل لرزه‌ای ساختمان‌های چندین طبقه، یک نرم¬افزار کامپیوتری تحت عنوانEarthQuake طراحی و نوشته شد. این نرم‌افزار قادر به شبیه‌سازی رفتار مستهلک‌کنندة انرژی وارون ساز لوله و محاسبه پاسخ دینامیکی ساختمان‌های برشی مجهز شده به این سیستم ‌مستهلک‌کنندة انرژی تحت اثر هر شتاب‌نگاشت زمین¬لرزة دلخواهی، می‌باشد. نتایج مطالعات تئوریک انجام گرفته به‌کمک این نرم‌افزار کامپیوتری، نشانگر عملکرد خوب سیستم مستهلک‌کنندة انرژی وارون ساز لوله و کارایی این سیستم در جذب انرژی ورودی از طرف زلزله و کنترل لرزه‌ای ساختمان‌های چندین طبقه می‌باشد. این مطالعات نشان می‌دهد که بکارگیری سیستم‌های مذکور در یک ساختمان چندین طبقه، بیش از شصت درصد جابجایی‌های نسبی طبقات و بالطبع بیشینه تنش¬های ایجاد شده در ستون‌های ساختمان تحت اثر زمین‌لرزه‌های مختلف را کاهش می¬بخشد. از طرف دیگر، مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند که یک ساختمان مجهز شده به این سیستم‌های‌ مستهلک‌کنندة انرژی، قادر به تحمل چهار زمین‌لرزه نسبتاً شدید و پی‌درپی بدون اتمام ظرفیت جاذب‌های انرژی، می‌باشد.