سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قربانی – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آزاده معین – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا جاهدمطلق – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در اینمقاله مسئله پایدار سازی فیدبک سیستم نوسان ساز انتقالی به وسیله محرک دورانی مورد مطالعه قرار گرفته است. مهمترین مانع در طراحی کنترلر برای این سیستم، وجود کوپلینگ غیر خطی بینحرکت انتقالیو دورانی توسط یک ترم سینوسی درمعادلات دینامیکی سیستم میباشد. دراین مقاله سعی شده ، به کمک روش کنترل لغزشی ترکیبی، یک کنترل کننده پایدار ساز برای سیستم مفروض طراحی شود.