سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید جلیل ساداتی رستمی – مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
حمید خالوزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر پریز – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله یک استراتژی کنترل مدل پیش بین برای ردیابی set-pointهای مختلف توسط یک مخزن راکتور خطی با عدم قطعیت چندوجهی، مورد استفاده قرار م یگیرد. ورودی ها و حالتها محدود هستند. برای حذف خطای حالت ماندگار از یک مدل اغتشاش استفاده شده، آنگاه یک کنترل کننده خطی برای بدترین وضعیت مدل طراحی می گردد. سپس ناحیه جذب این کنترل کننده محاسبه می شود. برای افزایش این ناحیه، یک جمله آشفتگی به کنترل کننده خطی اضافه شده و سپس این آشفتگی با یک معیار بهینگی، توسط کنترل کننده پس رفت افق محاسبه می گردد. در انتها نتایج شبیه سازی ها آمده است.