سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اله حاجیان – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
جمال بروستانی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به منظور مطالعه رفتار پاشندگی حالتهای سطحی جایگزیده تشکیل شده در سطح یک بلور فوتونی یک بعدی متشکل از لایه های راستگرد و چپگرد در حضور یک لایه نازک غیر خطی، از روش تحلیلی تطابق مستقیم در مدل کرونیک-پنی استفاده شده است. نشان داده شده است که لایه نازک غیرخطی می تواند عاملی برای تبدیل مدهای سطحی از پسرو به پیشرو و برعکس باشد و نقش مؤثری در کنترل و جایگزیدگی مدهای سطحی ایفا کند.