سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس شیری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت دانشکدة مهندسی برق، د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت دانشکدة مهندسی برق، د

چکیده:

در این مقاله روش کنترلی مبتنی بر استقلال ناحیه ای برای کنترل بار – فرکانس در یک محیط تجدید ساختار یافته ارائه می شود . با ظهور تجدید ساختار و تفکیک سیستمهای تولید و توزیع، تغییرات زیادی در نحوة کنترل بار – فرکانس ایجاد شده است . در این روش که از پسخور حالت برای کنترل استفاده شده است، هر ناحیه مسئول کنترل بار – فرکانس خود بوده و خطاهای ایجاد شده از نواحی دیگر را نیز جبران می کند . برای بررسی عملکرد سیستم کنترلی ارائه شده، سیستم قدرتی با چند ناحیه شبیه سازی شده که نتایج آن عملکرد مناسب روش ارائه شده را در مقابل تغییرات ناگهانی بار و اغتشاشات ناشی از نواحی دیگر، تأیید می کند .