مقاله کنترل مستقيم گشتاور در اينورتر چندسطحي خازني با کاهش ولتاژ مود مشترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: کنترل مستقيم گشتاور در اينورتر چندسطحي خازني با کاهش ولتاژ مود مشترک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينورتر خازن شناور
مقاله جريان ياتاقان ها
مقاله کنترل مستقيم گشتاور
مقاله محرکه چندسطحي
مقاله ولتاژ مود مشترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي فر سيداديب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده جريان ياتاقان ها در موتورهاي کنترل شونده توسط اينورتر، باعث نقص تدريجي ياتاقان ها و در نهايت توقف موتورهاي الکتريکي مي شود. در اين مقاله با تحليل ولتاژ مود مشترک که عامل ايجاد اين جريان ها است، الگوريتم کاهش آن در کنترل مستقيم گشتاور ارايه شده است. بر اساس تحليل ارايه شده، دامنه ولتاژ مود مشترک %۳۳ کاهش مي يابد. شبيه سازي ها در محيط سيمولينک مويد تحليل ارايه شده است. روش فوق توسط پردازنده ۲۸۱۲F320TMS روي محرکه پنج سطحي نوع خازن شناور پياده سازي و نتايج عملي ارايه شده است.