سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر سلطانی – دانشیار – دانشکده برق برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفها
حسین ابوترابی زارچی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این مقاله با استفاده از کنترل کننده های تغییر ساختار از نوع هیسترزیس موسوم به (Bang−Bang) ، گشتاور و شار مغناطیسی یک موتور داریو سنکرون رلوکتانسی (SynRM) سه فاز که با یک اینورتر سه فاز چهار کلیدی از نوع مدولاسیون بردار فضائی ولتاژهای استاتور (FSTPI) تغذیه می گردد کنترل می شود . ابتدا استراتژی سیستم مدار حلقه بسته درایو بر روی روش کنترل ماکزیمم گشتاور (MTC) قرار داده می شود ، آنگاه با افزایش تدریجی گشتاور بار این استراتژی بطور اتوماتیک با متد های کنترلی ثابت نگاهداری جریان محور d ، (CCIAC ) و کنترل ضریب توان ماکزیمم مجاز (MPFC) مربوط به موتور SynRMجایگزین میگردد . در ضمن در بالاتر از سرعت پایه هم ، محدوده های مجاز بیضوی شکل مربوط به ولتاژهای دو محوری ماشین نیز رعایت می شوند . بعلاوه به منظور مقاوم نمودن سیستم کنترل درایو نسبت به تغییرات مقاومت استاتور و پارامترهای الکترومکانیک روتور و کننده مد لغزشی بهینه ( فقط در روش کنترل سرعت) استفاده میشود که دارای ویژگیهای فاقد فاز رسیدن ، شوریدگی کم و سازگاری ترکیب با هر نوع کنترل کننده نامی متعارف از جمله کنترل کننده خطی فیدبک حالت می باشد . در پایان هم کارآیی روش کنترل پیشنهادی ، طی یک شبیه سازی کامپیوتری به نمایش گذاشته می شود .