سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک، دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جستجوگر در فاز نهایی پرواز موشک، هدف را باید با دقت و رفتار مطلوب دنبال کند و بتواند اغتشاشات بدنی را در حلقه کنترلی تضعیف نماید. جستجوگر یک سیستم غیرخطی است که به علت تزویج طوقه ها، کنترل و دفع اغتشاشات در آن با بهره های بالا ممکن است. افزایش بهره وزن و قیمت آن را افزایش می دهد و از طرفی پیاده سازی آن را مشکل می نماید. در این مقاله سعی شده است یک روش نوین و تلفیقی برای کنترل و دفع اغتشاشات جستجوگر ارائه شود. در مقاله حاضر با یک روش جدید، حلقه های کنترلی مجزا در نظر گرفته شده اند. برای طراحی جبران ساز، حرکت بدنی و تزویج با اغتشاش و نامعینی مدل شده و با استفاده از تئوری های خطی و غیرخطی مقاوم، طوقه ها کنترل می شوند. مدل کردن تزویج ها با نامعینی اجازه می دهد کانال ها به شکل مستقل تحلیل و بررسی شوند و با طراحی جبران ساز مقاوم اثر نامعینی ها بر رفتار سیستم کاهش یافته است. با این شیوه، بهره جبران سازها کاهش یافته و از طرفی پایداری سیستم حلقه بسته تضمین می شود.