سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم اقتداری بروجنی – مجتمع فنی مهندسی بابل دانشگاه مازندران، ایران
ابوالفضل رنجبر نوعی – مجتمع فنی مهندسی بابل دانشگاه مازندران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک طرح کنترلی پایدار برای کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل مد لغزشی معرفی شده است . در این روش کنترلی، سرعت توسط حلقه کنترل خارجی کنترل شده و از روش کنترل برداری در حلقه کنترل داخلی نیز استفاده شده است .
ابتدا روش کنترل مد لغزشی معرفی شده است، سپس چگونگی بکارگیری این نوع کنترل کننده در ساختار سیستم کنترلی نشان داده شده است . در ادامه قانون کنترلی و حوزه تعریف پارامترهای کنترل کننده مد لغزشی مشخص شده است . پس از اینکه سیستم کنترلی مورد نظر محقق شد، پاسخ دینام یکی و عملکرد آن با طرح متعارف کنترل برداری که از کنترل کننده PI
در حلقه خارجی کنترل سرعت استفاده می شود، با شبیه سازی و انجام آزمایش عملی مقایسه شده است . سپس به تأثیر مقادیر پارامترهای کنترل کننده بر عملکرد درایو پرداخته شده است و در نهایت برخلاف سایر شبیه سازی ها که از پدیده اشباع مغناطیسی در مدل سازی موتور صرفنظر می گردد، این پدیده درنظر گرفته شده و مجدداً رفتار دینامیکی هر دو ساختار کنترلی که از کنترل کننده های مد لغزشی و PI بهره برده اند، با یکدیگر مقایسه شده است