سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر سلطانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید پهلوانی نژاد – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ابوترابی زارچی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله، کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم سه فاز از نوع سطحی رتور (SPMSM) را ارائه می کند.موتور درایو توسط یک اینورتر PWM از نوع SVM دو سطحی تغذیه می شود. ابتدا یک کنترل کننده غیرخطی تطبیقی به منظور تولید بردار ولتاژ مرجع فرمان دهنده به اینورتر طراحی می شود . نشان داده خواهد شد که با بکارگیری این کنترل کننده، خطای تخمین در پارامترهای الکتریکی موتور بر روی صفر همگرا می شود مشروط به انکه شرط ارضاء تحریک مداوم سیستم برقرار باشد. (persistency of excitation condition) بعلاوه یک کنترل کننده مد لغزشی از نوع انتگرالی بدون تغییر ساختار کلی برای جبران نامعینی و تغییر پارامترهای مکانیکی (J,B) استفاده می شود. گذشته از آن، یک مشاهده گر لغزشی برای تخمین بهنگام سرعت و موقعیت رتور استفاده می شود. کارایی استراتژی کنترل پیشنهادی طی شبیه سازی کامپیوتری موردازمایش قرار می گیرد. نتایج بدست امده به خوبی رفتار پایدار و مقاوم درایو را نسبت به همهنامعینیهای الکترومکانیکی و اغتشاش گشتاور بار را به نمایش می گذارد.