سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید فضل الله موسوی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید محمدی مقدم – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
یوسف عباسی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق طراحی کنترلر مقاوم کانال طولی هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با قابلیت نشست و برخاست عمودی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف دستیابی به عملکرد مقاوم و در سطح مطلوب، در حضور نامعینی های ضربی در سیستم می باشد. برای انجام این کار پس از استخراج مدل خطی در کانال طولی و اعمال شرایط اولیه پروازی با سرعت افقی صفر و ارتفاع سطح دریا با استفاده از روش ترکیب "مو" کنترلر مقاوم طراحی شده و سپس با شبیه سازی سیستم مدار بسته پاسخ های سیستم و عملکرد مقاوم آن مورد بررسی و تائید قرار گرفته است.