سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل رک رک – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

بسیاری از منابع تولید پراکنده (DG) انرژی الکتریکی را درشکل DC تولید می کنند . برای اتصال آنها به شبکه توزیع یا بکارگیری آنها در یک شبکه مستقل کوچک جهت تغذیه مجموعه ای از بارهای محلی ویا یک بار خاص ، می توان از مبدلهای DC/AC مبتنی بر اینورترهای سه فاز سه سیمه یا چهار سیمه با استراتژی کلیدزنی PWM فرکانس بالا استفاده نمود . براساس نحوه اتصال DG به شبکه و سهم آن در مقابله با نامتعادلی و هارمونیک های موجود می توان ازاینورترهای سه فاز سه سیمه یا چهارسیمه استفاده نمود . در اینورترهای سه سیمه کنترل راستای مولفه صفر ولتاژ امکان پذیر نیست . در حالی که با استفاده از اینورتر چهار سیمه، می توان ولتاژ را در راستای مولفه صفر کنترل نمود و لذا امکان تولید توان باکیفیت مناسب برای بارهای نامتعادل و غیرخطی فراهم می شود . برای بررسی این موضوع، در این مقاله اتصال یک DGبه یک بارمحلی با استفاده از اینورترهای سه فاز سه سیمه و چهارسیمه در شرایط بار نامتعادل و غیرخطی مورد مطالعه قرار
می گیرد . برای اینورتر چهار سیمه از یک ساختار اینورتر ۴ بازویی که در آن کنترل مستقل ولتاژ فازها قابل انجام است استفاده می گردد . برای تولید توان با کیفیت مناسب در خروجی اینورتر، یک طرح کنترلی شامل دوحلقه کنترل ولتاژ و جریان و یک مسیر کنترل پیش تغذیه پیشنهاد می شود . توسط این ساختار کنترلی اهدافی همچون تعقیب سیگنال مرجع ولتاژ ورودی و حذف هارمونیک های ولتاژ مرتبه پایین و نیز کاهش اثر اختلال بار بر ولتاژ خروجی قابل دسترس است . از طریق شبیه سازی یک سیستم مستقل شامل یک DG و یک بار، رفتار مناسب DG مبتنی بر اینورتر چهاربازویی
وساختارکنترلی بکارگرفته شده درحضور بارهای نامتعادل وغیرخطی نشان داده شده وبا حالتی که در آن از اینورتر سه سیمه استفاده شده مقایسه می گردد