سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
محسن نیاستی –
احمد غلامی –
محمدعلی شرکت معصوم –

چکیده:

در روش کنترل موتورهای الکتریکی نیاز به اندازه گیری یا تخمین سرعت و شار رتور می باشد . در روش بدون سنسور، از تخمینگر سرعت و شار برای کنترل موتور استفاده می شود. در این مقاله به منظور افزایش کارایی، دقت بهبود مشخصه های گذرا و ماندگار و همچنین حذف سنسور سرعت، از یک الگوریتم شبکه عصبیMLP با آموزش Off_Line برای تخمین سرعت رتور با استفاده از اندازه گیری جریان و ولتاژ استاتور استفاده شده است . میزان دقت و بازه کاری تخمینگر عصبی و عدم حساسیت و مقاومت آن در برابر تغییرات بار، سرعت و پارامترهای ماشین با استفاده از شبیه سازی های انجام شده مورد تجزیه و تحل یل قرار گرفته است . در ادامه به منظور بهبود عملکرد کنترلر اسکالر موتورهای القایی و همچنین حذف سنسور سرعت از یک تخمینگر عصبی با آموزش On_Line استفاده شده است آموزش شبکه بصورت بلادرنگ و با استفاده از خطای بین شارهای محاسبه شده و تخمینی انجام گرفته است نرم افزار SIMULINK برای شبیه سازی سیستم ها و بررسی میزان دقت الگوریتم های پیشنهادی استفاده شده است . با توجه به مشخصه ذاتی شبکه های عصبی سیستم های پیشنهادی از عملکرد مطلوب گذرا در بازه وسیع سرعت برخوردار و در برابر تغییرات سرع ت، بار و پارامترهای ماشین بسیار مقاوم می باشند.