سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا قائمی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه الکترونیک صنعتی
محسن جوکار – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه الکترونیک صنعتی

چکیده:

این مقاله کنترل ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون را مورد بررسی قرار می دهد . روشی که دراین مقاله ارائه می شود براساس روش کنترل خطی سازی فیدبک می باشد و هدف اصلی این است که بر این اساس پایداری سیستم بهبود یابد و ولتاژ ترمینال تحت اغتشاشات با دامنه زیاد و خطای اتصال کوتاه کنترل شود . علاوه بر این با توجه به اینکه روش خطی سازی فیدبک منوط به داشتن اطلاع از پارامترهای سیستم می باشد کنترل کننده خطی سازی فیدبک حالت لغزشی ارائه شده است . پاسخ سیستم در حالت اتصال کوتاه و همچنین تغییر ولتاژ مرجع مشاهده شده است .