سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین نادری دره شوری – جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
زهرا امیرخانی دهکردی – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

هدایت وکنترل زیردریایی موضوع پیچیدهای است. در کنترل زیردریایی مسائل فراوانی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند . بعضی از این مشکلات مربوط به وجود اغتشاشها و نامعینی ها در سیستم است . به عنوان نمونه اغتشاشهای داخلیبرخواسته از تداخل قطب نما با میدانهای مغناطیسی موتورهاست و اغتشاشهای خارجی از جریانهای آبی که با زیردریایی برخورد میکنند حاصل میشوند. پیچیدگی محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی، ایجاد مدل پایه برای کنترل نمودن و طراحی جبرانساز را با محدودیت مواجه میسازد. این مقاله تلاشی برای فائق آمدن بر مشکلات فوق و کنترل زیر دریایی در حضور نامعینی پارامترها با بهرهگیری از روش کنترلیSliding Mode تطبیقی است.