سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

سیداحمد پیشنمازی – پالایشگاه اصفهان

چکیده:

مواد معدنی و آلی موجود در ابها محیط مناسبی برای تکثیر گیاهان، گیاهان تک یاخته، جلبکها ، خزه ها، قارچها و دیگر جانوران فراهم می سازند که در اثر نابودی گیاهان و جانوران و فساد و بقایای آنها بر میزانمواد آلی موجود در آب افزوده می شوند. میکروارگانیسم ها با تغذیه این مواد رشد یافته و باآلوده ساختن ابها محیط بسیار مناسبی را برای خوردگی و فساد باکتریهای موجود در آب بصورت مواد آلی زنده و مواد آلی غیر زنده می باشند.
مواد آلی زنده در آبها بدو صورت زیر مشاده می شوند:
الف – موجودات ذره بینی که فقط با میکروسکوپ می توان آنها را دید که شامل باکتریها، جلبکها، قارچها، خزه ها و گیاهان تک یاخته .
ب – جانوران دریائی که باچشم قابل رویت می باشند مانند مرجانها نرم تنان و Barnacles که موجودات اخیر با قرار گرفتن به قسمت تحتانی پایه های اسکله ها در آب لایه بسیار ضخیم و محافظ ایجاد می نماید و در موقع رنگ آمیزی پایه های اسکله ها باید توجه داشت که این قسمت از طریق سندبلاست کنده نشده و صدمه نبیند.