سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی ترابی حقیقی – گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید نیکرو – مهندسین مشاور پاراب فارس

چکیده:

سد خاکی درودزن با ارتفاع ۵۷ متر در ۸۵ کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد. در هنگام آبگیریمخزن این سد در سال ۱۳۵۱ زه کنترل نشده ای در تکیه گاه سمتچپ دیده شده که تاثیرپذیری آن در آب مخزن به اثبات رسید. در سال ۱۳۷۱ جهت کنترل نشت، پرده تزریقی در تکیه گاه مزبور به اجرا در آمد. در این مقاله آمارهای نشت قبل و بعد از تطریق پرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اجرای پرده نه تنها مقدار دبی نشت را کاهش نداده است. بلکه به نظر می رسد که باعث انحراف جریان به سمت بدنه سد خاکی شده و پایداری سد را به مخاطره انداخته است. این ناپایداری به صورت بروز ترکدر تاج سد بروز کرده است. همچنین مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که شاید اجرای مکانی نا صحیح پرده باعث بروز این مشکل شده است.