سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محدثه جهانیان – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – تهران
سیدمحمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – تهران

چکیده:

واحد FCC یکی از مهمترین فرآیندهای پالایشی است که گازوییل و برشهای سنگین را به برشهای سبک تر و مواد ارزشمند تبدیل می کند. اهمیت و توجه خاص به این واحد از آنجا ناشی می شود که دارای دینامیک پیچیده خصوصًا در بخش راکتور و احیا کننده می باشد و نیز از نظر اقتصادی شایان توجه است; از این رو اهمیت کنترل این واحد معلوم می شود. به دلیل پیچیدگیهای خاص این واحد کنترل آن به راحتی قابل دستیابی نیست برای این منظور کنترل نظارتی با اعمال کنترلMPC جوابگوی این نیاز است.