مقاله کنترل نيروگاه بادي مجهز به ژنراتور القايي دو تغذيه اي، پس از وقوع خطا در شبکه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: کنترل نيروگاه بادي مجهز به ژنراتور القايي دو تغذيه اي، پس از وقوع خطا در شبکه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنراتورالقايي دوتغذيه اي
مقاله جزيره شدن
مقاله کنترل زاويه گام
مقاله بازيابي ولتاژ
مقاله جبران کننده استاتيکي سنکرون توزيع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صارميان عمادالدين
جناب آقای / سرکار خانم: شفافي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از نيروگاه هاي بادي با اتصال به شبکه، روز به روز در حال افزايش است. يکي از مشکلات در شبکه هاي قدرت، وقوع خطا است. مهم ترين مساله، بهبود پايداري سيستم بعد از رفع خطا است، همچنين يكي از مشكلات احتمالي اتصال منابع انرژي نو، از قبيل نيروگاه هاي بادي به شبكه جدا شدن از شبكه (جزيره شدن) بر اثر خطا است. در اين شرايط عدم تناسب بين توان توليدي و توان موردنياز بار در بخش جدا شده سيستم، موجب دور شدن ولتاژ و فرکانس از مقدار مطلوب مي شود. در شرايط اضافه توان (کاهش توان بار) نيز، باعث شتابگيري روتور مي شود و به خاطر دلايل مذکور بايد ژنراتورها خاموش شوند. در اين مقاله نيروگاه بادي مجهز به ژنراتورالقايي دوتغذيه اي، جهت دستيابي به پايداري بيشتر و بازيابي سريعتر ولتاژ در نزديکي مقدار يک پريونيت، براي عملکرد پيوسته پس از خطا، کنترل شده است. کارآيي کنترل کانورتر سمت شبکه و روتور در ژنراتورالقايي دوتغذيه اي، با اثر جبران کننده استاتيکي سنکرون، پس از خطاي اتصال کوتاه سه فاز، مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که با افزايش توان نامي کانورتر سمت شبکه در ژنراتور به همان اندازه توان نامي جبران کننده، رگولاسيون ولتاژ بهتري در شرايط کار عادي خواهيم داشت و همچنين پس از وقوع خطا پايداري بيشتر و بازيابي سريع تر ولتاژ بدست مي آيد. همچنين كنترل مناسبي براي ژنراتورالقايي دوتغذيه اي در نيروگاه بادي ارايه مي شود تا نيروگاه بتواند در شرايط جدا شدن از شبكه (جزيره شدن) با فركانس و ولتاژ مطلوب بار محلي را تغذيه نمايد. كارآيي كنترل موردنظر در شرايط جزيره شدن، بررسي شده است و نتايج شبيه سازي توانايي استراتژي كنترل را نشان مي دهد.