سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدکاظم سجادیان – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

مطالب مطرح شده در این مقاله در ارتباط با کنترل هزینه های ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومیکی می باشد و روشهای موثر در جلوگیری از افزایش هزینه ها و چگونگی طرح و ارتباط ارگونومی در ایمنی و رابطه آن به لحاظ اینکه ارگونومی یکی از رئوس اصلی تخصصی ایمنی است و نیز ضرورت توجه به ایمنی و بهداشت و اصول ارگونومیک در کلیه مراحل کار پرداخته شده است.