سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدون فرداد – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی متولیان و مدیران پروزه این است که بتواند پروژه را بر طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده و بودجه تخصیصی به پایان برسانند، و واقعیت نسبت به برنامه دارای مغایرتهای اندکی باشد. کنترل یکپارچه و دقیق یک پروژه منوط به دسترسی به موقع، مناسب و صحیح اطلاعات پروژه می باشد.
یکی از محدوده های استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOX) مدیریت ارتباطات پروژه میباشد. طبق این استاندارد مدیریت ارتباطات مجموعه فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از تولید، جمع آوری، دسته بندی و ذخیره و توزیع اطلاعات پروژه (مطابق ویژگی های هر یک) در زمان مقرر و به طور متناسب می باشد. یکی از فرآیندهای مهم در این مدیریت ، فرایند گزارشات عملکرد می باشد. گزارشات عملکرد می بایستی حداقل حاوی اطلاعات مربوط به محدوده، زمانبندی ، هزینه و کیفیت پروژه باشد و تجزیه و تحلیل جامع و مانع از هزینه و زمانبندی پروژه ارائه داده و با استفاده از نتایج حاصله از بتوان روند نمایی نموده و زمان بودجه جهت تکمیل پروژه را تخمین زد و کنترل دقیقی بر روی زمان و هزینه پروژه انجام داد. مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management) تکنیک ارزشمندی در این رابطه است. در این مقاله سعی شده است که مفاهیم اصلی و پارامترهای اساسی این روش و نشان دهد که این تکنیک به مدیر پروژه این امکان را می دهد که کنترلی صحیح بر زمان و هزینه پروژه در مراحل مختلف آن داشته و پیش بینی نزدیک به واقعیت در مورد اتمام پروژه داشته باشد.