سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد نوربخش رضایی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علی اکبر افضلیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله لزوم ایجاد هماهنگی بین ترانسفورمرهای مجهز به تپ – چنجر (ULTC) و جبرانگر استاتیک ی توان راکتیو(SVC) در جهت تنظیم ولتاژ تشریح می گردد . بدنبال آن بادر نظر گرفتن تغییرات لازم در سیستم کنترلی مرسوم هر کدام از آنها ، کنترل کننده ا ی جهت هماهنگ ساختن عملکرد این دو المان در تنظیم ولتاژ طراحی می گردد . با توجه به اینکه رفتار کلی فرآیند مورد نظر را می توان بصورت یک سیستم گسسته پیشامد مدل نمود، لذا بهترین و ساده ترین گزینه ممکن برای طراحی کنترلر هماهنگ کننده استفاده از نظریه کنترل نظارتی سیستم های گسسته پیشامد خواهد بود . چرا که در این روش نیازی به در نظر گرفتن مسائلی از قبیل وجود تأخیر زمانی، و یا وجود نواحی مرده در مشخص هULTC ، و یا غیر خطی بودن فرآیند نخواهد بود . می تواناثبات نمود که سیستم کنترل نظارتی طراحی شده بهینه خواهد بود، به این مفهوم که برای برآورده ساختن مشخصه های کنترلی مورد ن ظر، کمترین محددیت ممکن را در رفتار فرآیند ایجاد می کند