سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه سعادت جو – دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی-
ولی درهمی – دانشگاه یزد
سیدمهدی کرباسی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد، گروه کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله، یک روش جدید برای یافتن یک ماتریس پسخورد به منظور کنترل همزمان چند سیستم کنترلی خطی(هم-اندازه) با استفاده از تبدیلات تشابهی و الگوریتم ژنتیک ارائه میشود. به منظور پایدارسازی همه سیستمها، لازم است مقادیر ویژهسیستمهای حلقه بسته در ناحیه مشخص شدهای در سمت چپ صفحه مختلط قرار گیرند. برای این منظور، ابتدا با استفاده از تبدیلات تشابهی یک مجموعه دستگاه معادلات و نامعادلات ارائه میگردد. حل این مجموعه دستگاه با تعریف مناسب تابع برازش، توسط الگوریتم ژنتیک انجام گرفته و ماتریس پس خورد حالت با استفاده از آن بدست می آید. روش ارائه شده در دو مساله بکار گرفته شده است. نتایج حاصل حاکی از کمینهشدن نرم ماتریس پسخورد است.