سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرنگ یوسف پور – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
رضا نوروزیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مهدی نفر – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

شبکه سیستم های قدرت در بسیاری از کشورها درحال تجدید ساحتار و خصوصی شدن است. بعد ازخصوصی سازی، به خاطر فواید بسیار تولید پراکنده ، تعداد و انواع این منابع در حال افزایش است.
منابع تولیدپراکنده، سیستم های قدرت به ویژه شبکه توزیع را تحت تاثیر قرار میدهد. اتصال تولید تویع شده به شبکه مصرف از مهمترین مسائل در زمینه تولید پراکنده است. در این مقاله اتصال میکروتوربین به یک شبکه توزیع به وسیله ادوات الکترونیک قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و دو استراتژی کنترل در این اتصال معرفی میشود. شبکه مورد نظر که شبکه ۱۳ باس IEEE است با نرم افزار EMTDC/PSCAD شبیه سازی می شود.