سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن نیاستی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق * دانشگاه سمنان ،دانشکد
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

دراغلب سیستمهای جدید حمل و نقل ریلی برقی DC ازسیستم زمین کاملاشناوریا سیستم زمین نشده استفاده می شودیکی ازمهمترین مشکلات مربوط به استفاده ازسیستم زمین کاملاشناوردرشبکه ترن برقی ،تولیدولتاژتماسی ریل با دامنه بالاوایجادخطرات جانی برای مسافران و پرسنل می باشد ازاینرو به منظور کاهش ولتاژریل به زمین ازتجهیزات و روشهای مختلفی استفاده می شوددراغلب این روشها و تجهیزات وقتی ولتاژریل به زمین ازحد معینی تجاوزکند ریلها و باسبارهای منفی پستها بطور مستقیم به شبکه زمین متصل می شوند تا سطح ولتاژریل کاهش یابد.دراین مقاله اصول کارتجهیزات کنترل ولتاژریل و اثرپارامترهای موثربرمقدارولتاژتماسی ریل مورد بررسی قرارمی گیرد .