سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی بطحایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در نیروگاه آبی کوچک با مولد آسنکرون ( القائی ) متصل به شبکه وقتی یک موتور آسنکرون که با سرعتی کمی بیش از سرعت سنکرون توسط توربی می چرخد را به شبکه متصل نمائیم تبدیل به مولد شده و با اخذ قدرت راکتیو از شبکه به آن قدرت اکتیو تزریق می کند، در این حالت کنترل ولتاژ فرکانس برای نیروگاه لازم نیست و توسط شبکه خودبخود تنظیم می شود . (۱)
در مولد آسنکرون در حالت مستقل از شبکه، با اتصال خازن مناسب به ترمینال مولد بصورت موازی مانند مولد جریان مستقیم شنت، در صورت پس ماند مغناطیسی در سیم پیچ های استاتور تولید ولتاژ کرده، و این ولتاژ سازی ادامه می یابد، تا ولتاژ مولد بحدنهائی برسد . در تغییرات بار ول تاژ فرکانس تغییر کرده . (۲)
در این مقاله ضمن تشریح عملکرد این نوع مولد به معرفی دستگاه کنترل ولتاژ و فرکانس مو لد آ سنکرون در یک نیرو گاه آبی کوچک مستق می پردازیم، سیستم کنترل هرگونه تولید اضافی از مصرف را به یک بار جانبی مکمل منتقل کرده بقسمتی که کمترین هارمونیک و تداخل رادیو ئی ایجاد کند . ضمناً در صورت تغییرات بار شدید و نامتعادل سیستم کنترل بایستی در تنظیم خازن شنت تحریک وارد عمل شود . در پا یان به برر س اصول کنترل تطبیقی مولد آسنکرون می پردازیم . (۳)